Quantcast

Try searching for similar videos!

Tháng 10/2013: Khởi động đề án chống nhập lậu hải sản

by 7723FqVehXq2zeRb3tP0hQ
Tới đây, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn sẽ cùng chủ trì xây dựng đề án để ngăn chặn nhập lậu thủy sản. Dự kiến đến tháng 10 năm nay đề...

Runtime: 00:48

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=mS8KMfIITQE
Advertisement