Quantcast

Try searching for similar videos!

Người Việt làm gì để mưu sinh trên biển Hồ? | VTC

by ZcCmWhvK0gfThyWRmRerDQ
Biển Hồ Campuchia rộng lớn, người Việt mưu sinh ở đó như thế nào? (Clip được trích từ chương trình "Người Việt Năm Châu", phát song vào lúc 20h45 hàng ngày t...

Runtime: 01:45

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=-zKSpiR4p0M
Advertisement