Quantcast

Try searching for similar videos!

mi55 Vivian:我32C身材好!

by
http://eastweek.com.hk/index.php?aid=14790 雖然近幾年O靚模多,個個都以性感示人,要突圍而出真係唔易,但mi55 的Vivian就充滿自信,問她怕不怕對手強,她就話:「我哋勝在個個都係純天然,我有32C好身材!」真材實料已經係賣點,呢個世界真係太多嘢係假喇!

Runtime: 00:57

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=Jmk_9IQvlIE
Advertisement