Quantcast

Try searching for similar videos!

Lucky - Cover - VietSub - Sing in Vietnamese - Jason Mraz ft Colbie Caillat

by
Nếu bạn hát bằng tiếng Anh trong khi nghe tiếng Việt, cảm giác sẽ rất tuyệt đó...PEACE Gửi về người yêu, người có lắng nghe chăng ? Lời này vượt mặt nước đại...

Runtime: 03:14

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=yCVH0SBRTGc
Advertisement