Quantcast

Try searching for similar videos!

Казак кызы, Кыргыз келини, акын Майра Керим кызы. Эскерүү

by
Көзү тирүү кезде сизди сыйлабай, Казак-кыргыз сиз өлгөндө ыйлады ай. Кайран гана кыргызчылык, пенделик, Качан болот тирүү кезде сыйламай?! Кыргыз элге небак ...

Runtime: 44:52

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=ntEknzjTw68
Advertisement