Quantcast

Try searching for similar videos!

Достъпните фулфрейм модели - директно сравнение на Nikon D610, Canon 6D и Sony A7

by
Във PhotoSynthesis TV този път сравняваме изображенията на някои от по-достъпните актуални "full-frame" тела - Nikon D610 (http://magazin.photosynthesis.bg/s...

Runtime: 17:39

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=YO97WkN-Zgs
Advertisement