Quantcast

Try searching for similar videos!

Барар едім ауылга, егер...

by
Алматыда бiлiм алып жаткан студент Шуак Наурызханулы ауылга баргысы келетiн жас мамандардын талап-тiлегi жайында

Runtime: 00:45

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=SJX-YRH1U_s
Advertisement