Quantcast

Try searching for similar videos!

Điều trần tại Hạ viện Mỹ về nhân quyền Việt Nam

by
Chiều thứ Ba 24-1 vừa qua, Tiểu ban đặc trách Nhân quyền thuộc Uỷ ban Ngoại giao Hạ Viện Hoa Kỳ tổ chức một buổi điều trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền...

Runtime: 05:54

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=zmtRAtpHw40
Advertisement