Quantcast

Try searching for similar videos!

Đừng làm người khác khổ đau - TT.Thích Nhật Từ

by
Bài pháp thoại: Đừng làm người khác khổ đau - TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Ấn Quang,243 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Q.10 ngày 28/07/2013 Nghe bài giảng mp3 tại...

Runtime: 01:11:07

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=twtDE4alwkg
Advertisement