Quantcast

Try searching for similar videos!

Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh giảng , phần 1

by
Ngài đã giảng tại Thánh Đường Westminster , giáo phận Orange ,California .

Runtime: 15:07

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=6JwFisjqgWI
Advertisement