Quantcast

Try searching for similar videos!

Đồng Tiền Xương Máu (Nhạc Chế)

by
Lyrics Đồng Tiền Xương Máu - Thạch Sầu Đời Mình yêu nhau 2 bàn tay trắng vào đời. Làm gái nuôi anh em nào có lỗi lầm chi. làm gái đêm đêm kím đồng tiền đola ...

Runtime: 04:37

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=EM49FDmpej8
Advertisement