Quantcast

Try searching for similar videos!

ĐỌC BÁO VẸM: Lãnh đạo CSVN đều được "tín nhiệm" qua phiếu

by DCbpSKPfAki8RKGT_DKDqw
Trong tuần vừa qua, nhà cầm quyền CSVN vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp. Khi kết quả được công bố, không ít người cảm thấy chưng h...

Runtime: 15:06

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=GdoQvne7-Ug
Advertisement