Quantcast

Try searching for similar videos!

Đập thủy điện trên sông Nile: Ai được lợi, ai gánh hại?

by 7723FqVehXq2zeRb3tP0hQ
Ethiopia, một quốc gia nhỏ ở phía Đông Phi tham vọng trở thành nước xuất khẩu điện lớn nhất khu vực với dự án xây đập thủy điện Đại phục hưng ngay trên sông ...

Runtime: 03:25

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=mGSzcEB3Awo
Advertisement