Quantcast

Try searching for similar videos!

ĐÓNG HÀNG BABA 7-8 cm.flv

by
Hàng con lớn 7-8 cm đã được dưỡng 3 tháng nên phải đóng túi từng con nếu không baba sẽ bị trầy trụa bị ghẻ chết

Runtime: 03:23

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=jU5RxTvaTBA
Advertisement