Quantcast

Try searching for similar videos!

"Đêm Trở Lại Pleiku"; Thơ Trần K. Bạc; Hồng Vân diễn ngâm

by
Kiều Oanh thực hiện -- Tặng nhà thơ Trần K. Bạc

Runtime: 03:51

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=zNfZw68q9bY
Advertisement