Quantcast

Try searching for similar videos!

Đêm nay có mưa rơi - AC&M

by
Đêm nay có mưa rơi, mưa từng cơn, mưa thật gần Nghe như bước chân em trên đường xưa một chiều vắng Và giờ trong tôi nắng ấm chợt về Làm hồng con tim ngỡ đã n...

Runtime: 04:59

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=PJ0nMSHmKio
Advertisement