Quantcast

Try searching for similar videos!

Đài Nguồn Sống | Học Kinh Thánh - Bài 6 Lý Do Của Sự Vui Mừng

by
Chủ đề sách Phi-líp: Sự Vui Mừng Đây là thơ của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp khi ông bị cầm tù. Phi-líp là hội thánh đầu tiên Phao...

Runtime: 14:31

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=oCU0TMNfrKM
Advertisement