Quantcast

Try searching for similar videos!

Ý Kiến Về Niệm Phật Cảm Ứng - CS Diệu Âm.wmv

by
Trích lục từ "Khuyên Người Niệm Phật Tập 4 - Bài 10" của CS Diệu Âm do Thiện Quang đọc. Download: http://www.tinhthuquan.com/csDieuAm/csDieuAm.htm

Runtime: 15:28

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=GSKBpL49Vcw
Advertisement