Quantcast

Try searching for similar videos!

تخریب اموال عمومی توسظ پلیس ایران

by andishehsabz
تخریب اموال عمومی توسظ پلیس ایران برای ارعاب تظاهرکنندگان و مردم بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران

Runtime: 00:50

From: icon Vimeo   URL: http://vimeo.com/5306363
Advertisement