Quantcast

Try searching for similar videos!

Ông Vũ Lâm nói về cuộc biểu tình hiện nay trước báo Người Việt.

by 52g_5p69_Z1umoNSFviUNg
Cựu đại úy Vũ Lâm nói về những việc liên quan đến đoàn biểu tình trước báo Người Việt. Ông Vũ Lâm từng có thời gian giữ vai trò lãnh đạo cuộc biểu tình dài n...

Runtime: 08:33

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=LASg5KNHh40
Advertisement