Quantcast

Try searching for similar videos!

ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ - KARAOKE VỌNG CỔ

by
Trời sinh Ông Lão Chèo Ðò , Canh khuya quảng vắng thân Cò xác xơ , Một vành Nón rách như tơ , Một Con Ðò nhỏ lửng lơ đi hoài , Khi vui Thi phú đôi bài , Khi ...

Runtime: 08:49

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=c4cLaedoUjE
Advertisement