Quantcast

Try searching for similar videos!

Āris Ādlers - SabiedrÄ«bas sadarbÄ«ba kā priekšnosacÄ«jums vietējās (lauku) kopienas ilgtspējÄ«gai attÄ«stÄ«bai

by Inga Kāpostiņa
BSF, ZMP un FEPS forums: Latvijas zaļās tautsaimniecÄ«bas potenciāls – Ziemeļeiropas prakses izmantošanas iespējas un šÄ·Ä“ršÄ¼i; RÄ«ga, 14.09.2012

Runtime: 20:10

From: icon Vimeo   URL: http://vimeo.com/50322674
Advertisement