Quantcast

Try searching for similar videos!

Âm thanh xứ thanh: Tuần 1 - Tháng 9: THPT Lưu Đình Chất - THPT Triệu Thị Trinh

by P36ZTebFGf6Lg9T26MQJFg
Đây là cuộc thi năm thứ 9. Có sự tham dự của ban Nguyễn Văn Cường 10A1 và bạn Nguyễn Thị Hồng Anh 12C4.

Runtime: 54:03

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=I7E7U8eWU7k
Advertisement