Quantcast

Try searching for similar videos!

ÀKÀSÓRÍ ÌYÁ

by
Àkàsórí ìyá ni wúrà, ọmọ tó mọ́ 'ya ẹ̀ lójú, àti ìyá lólùgbọ̀wọ́ mi Mother is gold and other Yoruba poems

Runtime: 01:58

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=5NJ7FQSFbxc
Advertisement