Quantcast

Try searching for similar videos!

מדריך: בניית אפליקציית סמארטפון מתוך אתר מותאם

by Ynon Perek
גם אחרי שיש לך אתר מותאם לגלישה מסמארטפון יצירת אפליקציה והפצתה בחנויות האפליקציות השונות יכולה להוסיף לחשיפה ולסייע לך להגיע ליותר מש...

Runtime: 05:23

From: icon Vimeo   URL: http://vimeo.com/49196126
Advertisement