Quantcast

Try searching for similar videos!

רשת חברתית שמשלמת לך להיות חבר - קליקות

by Boaz Degani
מתי בפעם האחרונה שלמו לך להשתתף ברשת חברתית ?י לפני כשנה קיבלתי הזמנה להירשם חינם ברשת חברתית ומאז כבר קיבלתי 2 צ'קים יפים של 100 שח כל אחד.....

Runtime: 03:36

From: icon Vimeo   URL: http://vimeo.com/3639496
Advertisement